/
/
Naboinformasjon

Get in touch

Naboinformasjon

Til våre naboer

Informasjon om beredskap og sikkerhet

Unger Fabrikker vil med folderen du kan laste ned på denne siden gi våre naboer informasjon om de stoffer og situasjoner som kan representere en fare ved en uforutsett hendelse ved Unger Fabrikker, samt hvilke beredskapstiltak bedriften har og hvilke råd og forholdsregler du som nabo kan ta.