More

Prosessingeniør

Jeanette Ledang 11/08/2015

Unger fabrikker er en kjemisk prosessbedrift i kontinuerlig utvikling, der utviklingen spenner over de fleste fagområder.  Vi opererer i et krevende internasjonalt marked og kundene utfordrer oss kontinuerlig på nye produkter, egenskaper og strengere kvalitetskrav. Dette medfører høyt fokus på forbedringsprosesser og utvikling i samarbeid med kunde, leverandører og ekstern ingeniørkompetanse. Du vil bli en del av et arbeidsmiljø der vi er opptatt av å gjøre hverandre gode. Vi stiller store krav, men vil samtidig sørge for at du får faglig og personlig utvikling når det er behov for det.

 

Arbeidsoppgaver

  • Sikre fundamental forståelse av prosessparametere og ytterligere optimalisering av produksjonsprosessene

  • Delta i tverrfaglige forbedrings og utviklingsprosjekter

  • Utvikling av medarbeidere for å styrke kritisk kompetanse, ivareta faglig erfaringsoverføring

  • Videreutvikle drifts-/vedlikeholdsrutiner og opplæringsplaner

  • Nært samarbeid med prosessoperatører, vedlikehold, HMS, kvalitet og utvikling

 

Les mer om stillingen her.

 

 

Umbraco CMS fra MarkedsPartner